Till navigation Till innehåll (s)

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning eller bestående hjärnskada. Den är fyraårig och frivillig.

Sollentuna kommun driver inte någon egen gymnasiesärskola. Du kan söka bland alla skolor i Stockholms län, både fristående och kommunala.

Ansök om skolformen gymnasiesärskola

Om du inte gått i grundsärskolan förut och är omyndig ska din vårdnadshavare kontakta utbildningskontoret. Du gör då en ansökan om skolformen gymnasiesärskolan.

Hitta program och skolor

Gymnasiesärskolor i hela Sverige

Ansök till gymnasiesärskolan

Du gör din ansökan hos Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm

Resvägen till och från gymnasiesärskola

Du som har längre än 6 km mellan hem och skola får ett terminskort av skolan. Har du behov av skolskjuts (taxi) mellan hemmet och skolan kan din vårdnadshavare ansöka om detta.

Ansökan om skolskjuts för elever i gymnasiesärskola

Blanketter gymnasiesärskola

Skolverket om gymnasiesärskolan