Till navigation Till innehåll (s)

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Sollentuna kommun driver inte någon egen gymnasiesärskola. Eleverna kan söka fritt bland alla skolor i Stockholms län genom vårt samverkansavtal med både fristående och kommunala skolor i länet.

Om eleven inte tidigare gått i grundsärskola måste du som vårdnadshavare kontakta utbildningskontoret för att göra en ansökan. 

Kontakt

Bonnie Gabrielsson, handläggare gymnasiesärskolan

Utbildningar och skolor

Presentation av alla skolor och gymnasieprogram.

Gymnasiesärskolor i hela Sverige

Ansökan till gymnasiesärskolan

Du gör din ansökan hos Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm 

Resvägen till och från gymnasiesärskola

Elever som har längre än 6 km mellan hem och skola får ett terminskort av skolan. Har eleven behov av skolskjuts (taxi) mellan hemmet och skolan kan vårdnadshavare ansöka om detta.

Ansökan om skolskjuts för elever med särskilda behov i gymnasiesärskolan

Skolverket om gymnasiesärskolan