Till navigation Till innehåll (s)

Grundsärskolan

Grundsärskolan är till för elever som inte når upp till grundskolans kunskapskrav på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller bestående hjärnskada. Den är en egen skolform med egna kursplaner.

Grundsärskolan är nioårig och har två inriktningar. Eleven kan gå i en separat grundsärskola eller vara integrerad i en grundskola. Att vara integrerad innebär att eleven läser enligt grundsärskolans kursplaner i grundskolan. 

Ansök om skolformen grundsärskola

För att ansöka om mottagande i skolformen grundsärskola för ditt barn vänder du dig till utbildningskontoret. Här får du information om skolformen och om de olika utredningar och bedömningar som behövs.

Kontakt

Ansök om skola och fritidshem

För att ansöka om plats i grundsärskola vänder du dig direkt till den skola du är intresserad av. Du ansöker om plats i skola och på fritids på skolornas egna blanketter, inte via e-tjänst.

Vill du att ditt barn ska integreras i en grundskola i Sollentuna. Då ansöker du om plats i skola och på fritids via vår e-tjänst.

Ansök, hantera eller säg upp plats

För barn över 12 år gör du ansökan om fritidshem (korttidstillsyn) hos vård- och omsorgskontoret.

Korttidstillsyn för ungdomar

Blanketter för grundsärskolan

Du kan också ansöka om skola i en annan kommun, men då följer oftast inte skolskjuts med.

Ansök om skola utanför Sollentuna

Ansök om skolskjuts

Byta skola

Går ditt barn i särskola och du önskar byta till annan särskola. Då ansöker du om plats direkt till önskad skola. Till exempel när ditt barn byter från årskurs 6 till årskurs 7. Du som har ditt barn i grundsärskola och som önskar att barnet ska integreras i grundskola ska ansöka om skolplats via vår e-tjänst.

Särskolor i Sollentuna

Rösjöskolan åk 1-6

Kommunal verksamhet

Rösjöskolans särskola

Edsbergsskolan åk 7-9

Kommunal verksamhet

Edsbergsskolans särskola

Snäckbacken, för- och särskola åk F-9

Fristående verksamhet

Snäckbackens särskola - Dibber

Järva VIP:s för- och särskola åk F-9

Fristående verksamhet

JärvaVIP

Läs mer om grundsärskolan

Skolverket om grundsärskolan