Till navigation Till innehåll (s)

Grund- och gymnasiesärskola

Grundsärskola och gymnasiesärskola är skolformer med egna kursplaner. De vänder sig till elever som inte når upp till grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav. Detta på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller bestående hjärnskada.

Grundsärskolan

Grundsärskolan är nioårig och obligatorisk. Den har två inriktningar: grundsärskola och träningsskola. I grundsärskolan läser eleven enligt ämnen, i träningsskolan enligt ämnesområden. 

Grundsärskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig. Här kan du välja mellan flera olika program. 

Gymnasiesärskolan

Lärvux

Lärvux är en frivillig skolform för dig med särskilda behov. Du kan söka Lärvux från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Det är Lärvux i Sigtuna som anordnar undervisningen i Sollentuna kommun på Turebergsvägen.

Lärvux