Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Blanketter för förskoleklass och grundskolan 

Här hittar du alla blanketter för den kommunala skolan.

Ansökan om plats i skola

Elevhälsan

Grundsärskola

Ledighet och frånvaro

Modersmålsundervisning

Skolskjuts

Skolmat

Spetsutbildning i matematik