Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Blanketter för förskola och skola 

Här hittar du alla blanketter för förskola, familjedaghem, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och lärarstuderande.

Blanketter för förskolan

Blanketter för grundskola/Förskoleklass

Blanketter för Fritidshem

Blanketter för lärarstudenter

För gymnasieskolor