Till navigation Till innehåll (s)

Specialförskolor för barn med funktionsnedsättning 

Vi har tre förskolor för barn med hörselnedsättning eller är döva, barn med grav språkstörning och barn med intellektuella funktionsnedsättningar och autism.

Snäckbackens förskola och skola

För barn som har nedsatt hörsel eller är döva

 • Adress: Ribbings väg 91, 192 52 Sollentuna
 • Förskolechef/rektor: Ewa Thim

 • E-post ewa.thim@inspira-fos.se
 • Tfn 08-754 44 34 mobil 073-915 05 27

Snäckbacken

Brage Språkförskola

För barn med grav språkstörning 

 • Adress: Ebba Brahes väg 3, 192 69 Sollentuna
 • Rektor: Christina Lundström
 • Tfn: 08-579 229 03
 • E-post: chlun_s@edu.sollentuna.se

Tal- och språkcentrum

Järva VIPs för- och särskola

För barn med intellektuella funktionsnedsättningar och autism

 • Adress: Skinnaråsvägen 1, 192 75 Sollentuna
 • Tfn: 08-410 757 40
 • Kontaktperson: rektor Marina Smeds
 • Mobil: 0733-775 311 
 • E-post: marina.smeds@nytida.se

Järva VIP