Till navigation Till innehåll (s)

Specialförskolor för barn med funktionsnedsättning

Vi har tre förskolor som tar emot barn med olika funktionsnedsättningar. Det gäller barn med hörselnedsättning eller är döva, barn med grav språkstörning och barn med intellektuella funktionsnedsättningar och autism.

Snäckbackens förskola och särskola

För barn som har nedsatt hörsel eller är döva

Snäckbackens förskola

  • Adress: Ribbings väg 91, 192 52 Sollentuna
  • Rektor: Sara Bark
  • E-post: sara.bark@dibber.se
  • Telefonnummer: 0707207415

Snäckbackens förskola

Snäckbacken särskola

Snäckbacken särskola

Brage Språkförskola

För barn med grav språkstörning 

Tal- och språkcentrum

Järva VIPs för- och särskola

För barn med intellektuella funktionsnedsättningar och autism

  • Adress: Skinnaråsvägen 1, 192 75 Sollentuna
  • Tfn: 08-410 757 40
  • Kontaktperson: rektor Marina Smeds
  • Mobil: 0733-775 311 
  • E-post: marina.smeds@nytida.se

Järva VIP