Till navigation Till innehåll (s)

Kundundersökningar

Vi gör varje år en granskning av kvaliteten i alla våra förskolor och familjedaghem. Föräldrar till samtliga barn får här möjlighet att ge synpunkter på den pedagogiska omsorgen de har för sitt barn.

Enkäten innehåller ett antal påståenden föräldrar får ta ställning till. Denna undersökning är en del av ett samarbete med tio kommuner i Stockholms län. Här kan du ta del av resultaten från årets undersökningar.

Så här tyckte föräldrarna om förskolorna

I de två översta dokumenten finns resultaten från de kommunala förskolorna och de fristående. Efter listan över förskolor hittar du resultaten för familjedaghemmen.

Så här tyckte föräldrarna om familjedaghemmen