Till navigation Till innehåll (s)

Kundundersökningar 

Vi gör varje år en granskning av kvaliteten i alla våra förskolor och familjedaghem. Föräldrar till samtliga barn får här möjlighet att ge synpunkter på den pedagogiska omsorgen de har för sitt barn.

Enkäten innehåller ett antal påståenden föräldrar får ta ställning till. Denna undersökning är en del av ett samarbete med tio kommuner i Stockholms län. Här kan du ta del av resultaten från årets undersökningar.

Undersökningen på förskolor 2020

Undersökningen på familjedaghem 2020