Till navigation Till innehåll (s)

Kundundersökningar

Vi gör varje år en granskning av kvaliteten i våra förskolor och familjedaghem. Föräldrar får här möjlighet att ge sina synpunkter på den pedagogiska omsorgen de har för sina barn.

Kundundersökning

Kundundersökningen är en del av Våga Visa, ett samarbete kring kvalitet mellan flera kommuner nära Stockholm. Kundundersökningen genomförs i början av varje år och tar reda på vad föräldrar och elever tycker om skolan (samt förskolan och den pedagogiska omsorgen) i Sollentuna.

Enkäten innehåller ett antal påståenden föräldrar får ta ställning till. Här kan du ta del av resultaten från årets undersökningar.

Så här tyckte föräldrarna om förskolorna

Här hittar du rapporter för alla förskolor. Efter listan över förskolor hittar du resultaten för familjedaghemmen.

Så här tyckte föräldrarna om familjedaghemmen