Till navigation Till innehåll (s)

Pedagogisk omsorg på obekväm tid - Nattis

Om du har behov av barnomsorg på kvällar och nätter kan du ansöka om placering på nattis. Det gäller om du som vårdnadshavare bor på samma adress som ditt barn. Verksamheten finns på Sofielunds förskola.

Barn som beviljas barnomsorg på nattisverksamheten har sedan förtur till förskolans ordinarie verksamhet på dagtid. Det gäller om barnet inte har börjat i skola än. Om ditt barn har sin ordinarie barnomsorg på en annan förskola eller familjedaghem ansvarar du för hämtning och lämning på nattis.

Om ditt barn har börjat i skolan ansvarar du i regel för att hämta och lämna ditt barn på nattis. Du kan i vissa fall ansöka om skolskjuts i form av SL-kort för resan mellan nattisverksamheten och barnets ordinarie skolbarnsomsorg på dagtid. Barnet måste då även uppfylla villkoren i övrigt för att få skolskjuts.

Mer information om skolskjuts

Ansök om omsorg på obekväm tid

Ansök om pedagogisk omsorg på obekväm tid - via e-tjänst

Ansök med skyddade personuppgifter 

Har ditt barn skyddade personuppgifter ansöker du via en blankett.

Ansök om pedagogisk omsorg på obekväm tid - via blankett