Till navigation Till innehåll (s)

Pedagogisk omsorg på obekväm tid - Nattis

Om du har behov av barnomsorg på kvällar och nätter kan du ansöka om barnomsorgsplacering på nattis. Det gäller om du är vårdnadshavare och bor på samma adress som ditt barn. Nattisverksamhet i Sollentuna finns på förskolan Regnbågen i Tureberg.

Verksamheten har stängt under storhelger.

Barn som beviljas barnomsorg på nattisverksamheten har sedan förtur till förskolans ordinarie verksamhet på dagtid. Det gäller om barnet inte har börjat i skola än. Om ditt barn har sin ordinarie barnomsorg på en annan förskola eller familjedaghem ansvarar du för hämtning och lämning på nattis.

Om ditt barn har börjat i skolan ansvarar du i regel för att hämta och lämna ditt barn på nattisverksamheten. Du kan i vissa fall ansöka om skolskjuts i form av SL-kort för resan mellan nattisverksamheten och barnets ordinarie skolbarnsomsorg på dagtid. Barnet måste då även uppfylla villkoren i övrigt för att få skolskjuts.

Mer information om skolskjuts

Ansök om omsorg på obekväm tid

Ansök om pedagogisk omsorg på obekväm tid - via e-tjänst

Ansök med skyddade personuppgifter 

Har ditt barn skyddade personuppgifter ansöker du om via en blankett.

Ansök om pedagogisk omsorg på obekväm tid - via blankett