Till navigation Till innehåll (s)

Pedagogisk omsorg på obekväm tid - Nattis 

Om du har behov av barnomsorg på kvällar och nätter, och du är vårdnadshavare och bor på samma adress som ditt barn, kan du ansöka om en barnomsorgsplacering på nattis. Nattisverksamhet i Sollentuna finns på förskolan Siffran i Tureberg.

Nattisverksamhet i Sollentuna finns i dagsläget på förskolan Siffran i Tureberg, som är en kommunal förskola. Från och med den 1 augusti 2021 flyttas verksamheten till Regnbågens förskola som också är en kommunal förskola i Tureberg.

Observera att nattisverksamheten har stängt under storhelger.

Barn som beviljas barnomsorg på nattisverksamheten har sedan förtur till förskolans ordinarie verksamhet på dagtid, om barnet inte har börjat i skola än. Om ditt barn har sin ordinarie barnomsorg på en annan förskola/familjedaghem ansvarar du för hämtning och lämning på nattis.

Om ditt barn har börjat i skolan ansvarar du i regel för att hämta och lämna ditt barn på nattisverksamheten. Du kan i vissa fall ansöka om skolskjuts i form av SL-kort för resan mellan nattisverksamheten och barnets ordinarie skolbarnsomsorg på dagtid, men då måste barnet uppfylla även villkoren i övrigt för att få skolskjuts.

Mer information om skolskjuts

Ansök om omsorg på obekväm tid

Ansök om pedagogisk omsorg på obekväm tid - via e-tjänst

Ansök med skyddade personuppgifter 

Har ditt barn skyddade personuppgifter ansöker du om via en blankett.

Ansök om pedagogisk omsorg på obekväm tid - via blankett