Till navigation Till innehåll (s)

Siffrans Förskola i Tureberg 

Förskolan ligger nära Malmparken där vi får möjlighet till lek och lärande. Det är också närhet till skogen dit vi regelbundet gör utflykter.

Siffrans förskola

Adress
Tingsvägen 27

E-post
turebergsforskolor@edu.sollentuna.se

  • Kommunal förskola
  • Två avdelningar, där småbarnsavdelningen är uppdelad i mindre grupper. 

Vi skapar trygghet för barnen genom att ha tydliga rutiner. Vi är närvarande och engagerade. Och vi bemöter barn, vuxna och medarbetare med vänlighet och respekt.

Vi utgår alltid från barnens erfarenhet och intressen. Vår pedagogik är inspirerande, utforskande och utgår från barnens behov. Vi har fokus på

  • Språk
  • Skapande
  • Rörelse och hälsa

Genom att systematiskt utvärdera och utveckla oss skapar en hög kvalité. Det gäller den fysiska miljö, våra pedagogiska verktyg samt hur vi jobbar med information och kommunikation. Vi delar med oss av våra kunskaper, erfarenheter och arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten.

Vi skapar en gemenskap genom engagemang och aktiviteter. Här blir alla blir sedda, respekterade, känner en tillhörighet och jobbar mot gemensamma mål.

Det ska vara roligt och motiverande att vara i förskolan. Vi skapar glädje genom en inspirerande miljö med positiv atmosfär.

Vi skapar en bra och hållbar miljö med ett ekologiskt förhållningssätt både inom förskolan och för vårt samhälle, där barnen skall vara delaktiga för att skapa en medvetenhet och ansvarskänsla.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Siffrans Förskola är en del av Turebergs Förskolor.