Till navigation Till innehåll (s)

Sofielunds förskola i Tureberg 

Sofielunds förskola ligger när både Sollentunavallen och Edsbergsparken. Här finns en gård för lek och rörelse och vi gör ofta utflykter med barnen.

Sofielunds förskola

Adress
Sollentunavägen 192

  • Kommunal förskola.
  • Här finns plats för ca 110 barn, som delas in i åtta basgrupper.

Barnens nyfikenhet och lust att lära är drivkraften i verksamhet. Vi vill att barnen ska erbjudas många och rika tillfällen att lära av och med varandra, tillsammans i grupp.

Här utforskar och lär sig barn och pedagoger tillsammans. Förskolans miljöer inspirerar barnen till lek, kreativitet och nyfikenhet.

Maten levereras av ISS.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Ledning

  •