Till navigation Till innehåll (s)

Fågelsångens förskola 

Fågelsången ligger i villaområde nära Helenelunds pendeltågsstation, nära till små skogsområden. Här finns en gård för fri lekyta och odling.

Förskolan Fågelsången

Adress
Rönnvägen 1

  • Kommunal förskola
  • Här finns plats för 45 barn

Vi lägger stor vikt i allt vi gör vid att uppmuntra barns lärande, vänskap och delaktighet. Det gör vi genom att alltid planera verksamheten med dessa delar i åtanke. Som övergripande tema har vi "Hållbar Framtid", ett tema där vi placerar både ekologi, lärande och hållbara relationer till andra människor.

Lärande: När det gäller lärande arbetar vi utforskande tillsammans med barnen, med gradvis ökande delaktighet i planering av aktiviteter. Till våra yngsta barn måste vi lyssna med ögonen, för att se vad som väcker nyfikenhet och glädje. Våra äldre barn kan själva vara med och föreslå frågeställningar och aktiviteter. I förskolan är lärande alltid lekfullt och pedagogernas roll är att både planera för och delta i lekfulla lärandeaktiviteter.

Vänskap: Vi tar små barns vänskap på stort allvar. I en så liten förskola som vår lär alla pedagoger känna alla barn, så gruppindelningar och aktiviteter kan på djupet ta hänsyn till varje barns styrkor och bidrag till gruppens lek och arbete.

Delaktighet: Vi arbetar med delaktighet på flera nivåer. Dels barns delaktighet i aktiviteter, där det är möjligt att både kasta sig in i aktiviteten och att vara iakttagande en stund. Deltagande ser olika ut och så ska det vara. Vi lägger stor vikt vid att bjuda in vårdnadshavare till delaktighet, både via de korta dagliga samtalen och via dokumentationer på förskolans väggar.

Dokumentationerna blir också ett sätt för barnen att återbesöka det som hänt tidigare tillsammans med sina vänner. Dokumentationerna erbjuder också våra yngsta en möjlighet att med bilder och få ord visa sin familj vad som händer i förskolan.

Maten kommer från Helenelundsskolans kök, via ISS.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Kontakt