Till navigation Till innehåll (s)

Skälby förskola i Häggvik 

Skälby förskola ligger i samma byggnad som Skälbyskolan i Häggvik. Lokalerna är helt nybyggda (2018). Förskolan har en egen gård och nära till natur och lekparker. Barnen vistas utomhus minst en gång per dag.

Skälby förskola

Adress
Skälbyvägen 15 B

Telefonnummer
Rektor/köansvarig: Micael Linefjell, 08-579 226 02 eller Arbetslagsledare/besök, Tine Bergman: 08-57922600

E-post
micli_s@edu.sollentuna.se

  • Kommunal förskola.
  • Här finns ca 60 förskoleplatser, fördelade på avdelningar för yngre och äldre barn.

Vi har som övergripande mål att när barnen slutar på Skälby förskola ska de vara trygga, självständiga och demokratiskt tänkande individer. Vi ska lägga grunden för deras livslånga lärande. Vi bemöter barnen som självständiga individer och tar tillvara på deras tankar, intressen och önskemål. Oavsett kön, ålder och kultur ska alla ha samma möjlighet att kunna påverka och känna delaktighet, rätt att uttrycka sin åsikt och uppleva en trygg och harmonisk tillvaro. Barnens inflytande är en viktig del av förskolans verksamhet. Barnen bemöts som självständiga individer och att deras tankar, intressen och önskemål tas tillvara. Att de lär sig förstå att "jag och det jag säger/tycker" har betydelse. I barnrådet får barnen träna på att prata inför en grupp, lyssna på varandra samt att representera andra.

Skälby förskolan har delat in läroplanen i följande sex lärområden, som synliggörs i dokumentation, skolplattform och vid utvecklingssamtal: Språk, Matematik, Natur och Teknik, Normer och Värden, Identitetsutveckling, Ansvar och Inflytande. I vår dokumentation tex på väggar, i skolplattformen och vid utvecklingssamtal visar vi hur vi arbetar mot var och en av dessa rubriker. Barnen utvärderar kontinuerligt under året specifika aktiviteter/projekt t ex i vårt barnråd och vid barnintervjuer. Vi använder oss av digital teknik för att synliggöra barnens utveckling och lärande och för att skapa inspirerande lärmiljöer, producera filmer, projicering och programmering.

Maten tillagas av egen kock på plats och det mesta lagas från grunden. Specialkost serveras vid behov.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Ledning 

Skälby förskola ingår i samma enhet och har samma ledning som Linnés förskola och förskolan Smultronstället = Häggviks förskolor.