Till navigation Till innehåll (s)

Förskolan Smultronstället i Häggvik 

Smultronstället ligger bland villor och bostadsrätter i Häggvik. Gården är kuperad med fruktträd och bärbuskar. Det finns flera sandlådor, gungor, gräs för lek och bollspel och asfalt så man kan cykla samt en backe där man kan åka stjärtlapp.

Förskolan Smultronstället

Adress
Folkungavägen 29

Telefonnummer
Rektor/köansvarig: Micael Linefjell, 08-579 226 02 eller Arbetslagsledare/Besök, Lisa Davidsson: 073-9151567

E-post
micli_s@edu.sollentuna.se

  • Kommunal förskola
  • Här finns ca 80 förskoleplatser, fördelade på avdelningar för yngre och äldre barn.

Vi nyttjar vår närhet till pendeltåg, bussar, parker och skogsområden. Barnen vistas utomhus minst en gång per dag. Förskolan har skapat en inre och yttre miljö som utvecklar alla grundläggande grovmotoriska rörelser hos förskolans barn. För detta har vi även vunnit hälsostipendium två gånger. Vi har som övergripande mål att när barnen slutar på Smultronstället ska de vara trygga, självständiga, demokratiskt tänkande individer och kunna samspela med andra i en grupp. Det är viktigt att barnen får en tilltro till sin egen förmåga. Barnens inflytande är en viktig del av förskolans verksamhet. Barnen bemöts som självständiga individer och att deras tankar, intressen och önskemål tas tillvara. Att de lär sig förstå “att jag och det jag säger/tycker”, har betydelse. I barnrådet får barnen tillfälle att träna på att prata inför en grupp, lyssna på varandra samt att representera andras åsikter.

Förskolan Smultronstället har delat in läroplanen i följande sex lärområden, som synliggörs i dokumentation, skolplattform och vid utvecklingssamtal: Språk, Matematik, Natur och Teknik, Normer och Värden, Identitetsutveckling, Ansvar och Inflytande. Vi använder oss av digital teknik för att synliggöra barnens utveckling och lärande och för att skapa inspirerande lärmiljöer, producera filmer, projicering och programmering.

Maten tillagas av förskolans egen kock, en stor del från grunden. Här serveras frukost, lunch och mellanmål. Under förmiddagen äter barnen frukt. Man har minskat ner på sockret och har som ambition att servera 50 % ekologiska produkter. Minst en dag per vecka serveras vegetarisk kost. Specialkost serveras vid behov.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Smultronstället ingår i samma enhet och har samma ledning som Linnés förskola och Skälby förskola = Häggviks förskolor.