Till navigation Till innehåll (s)

Mallas förskola i Edsberg 

Mallas förskola flyttar in i Gärdesskolans nya skola i augusti 2020 i Landsnora. Nu drivs verksamheten i paviljongen framför Rudbeck. Utöver förskolegården går förskola ofta till Edsbergsparken.

Mallas Förskola,

Adress
Landsnoravägen 5

Telefonnummer
Förskolechef Charlotte Ryhre: 08-579 229 54

E-post
syq801@edu.sollentuna.se

  • Kommunal förskola.
  • Mallas förskola har  60 platser. Till hösten 2020 kommer det finnas plats för 100 barn. 

Vi erbjuder ett lustfyllt lärande för varje barn där trygghet och omsorg är en grund. Vi utmanar, utforskar och undervisar inom alla områden under barnens hela förskoletid.

Barnens intressen och behov ligger till grund för våra teman och projekt. Att få pröva, lyckas och få stöd i sitt lärande lägger grunden för en stark självkänsla och en nyfikenhet för fortsatt lärande. Leken får stort utrymme och stöds av ett medvetet arbetssätt hos våra pedagoger. Att kunna leka tillsammans och att ha vänner är en grund hos oss. Vi har arbetat fram ett antal “Lotusområden”:

  • Normer och värden
  • Språk och kommunikation
  • Identitet -utveckling – samspel
  • Matematik
  • Ansvar och inflytande
  • Natur och teknik
  • Motorik och hälsa
  • Skapande

Maten lagas idag på Rudbecksskolan. I den nya förskolan kommer maten att lagas i Gärdesskolan.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.