Till navigation Till innehåll (s)

Vaxmora förskola 

Förskolan ligger i ett radhus- och villaområde nära naturen. Här finns en gård med bärbuskar, träd och lekredskap som lockar till rörelse, lek och lärande.

Vaxmora förskola

Adress
Porsvägen 128

Telefonnummer
Rektor Agneta Bodin, 08-57922215 eller 0739-151741

E-post
agbod_s@edu.sollentuna.se

  • Kommunal förskola.
  • Här finns plats för ca 90 barn, fördelade på fem avdelningar.

Vi använder oss av modellen “Tio Terminer”. Barnet går tio terminer i förskolan innan det börjar i skolan och under dessa fördjupar vi oss i alla läroplanens kunskapsområden under de olika terminerna. Matematik och språkutveckling går som en röd tråd genom terminerna. 

Undervisningen sker under lekfulla former i bland annat samlingar, utflykter, dans, drama, sång, musik, skapande i olika material och tekniker och högläsning. Lärprocesserna dokumenteras på varje avdelnings processvägg och i barnens digitala portfolio. Detta är ett av de sätt vi använder oss av för att göra barnen delaktiga i sitt eget lärande. 

Vi lyfter på många sätt fram att olika är bra och arbetar i alla situationer mot diskriminering och kränkande behandling. Varje vecka utnyttjar vi närheten till flera lekparker och naturreservatet 100 meter från förskolan. Hit går det buss varje kvart. 

Vi arbetar på olika sätt för att alla vårdnadshavare ska känna sig delaktiga, att de kan påverka och bli lyssnade på. 

Maten lagas av förskolans egen kock. En stor del av råvarorna är ekologiska och en eller flera vegetariska måltider serveras varje vecka. Specialkost serveras vid behov.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.