Till navigation Till innehåll (s)

Storkens förskola i Sjöberg 

Förskolan ligger bland villorna nära Edsviken. Lokalerna är rymliga och passar många olika aktiviteter. Gården erbjuder lekredskap, en träddunge och gräsmattor.

Storkens förskola

Adress
Storkvägen 13

Telefonnummer
Rektor Cecilia Sundström, 08-579 229 04 eller 0739-152583

E-post
sucec_s@edu.sollentuna.se

  • Kommunal förskola
  • Här finns plats för ca 40 barn

Storkens förskola erbjuder en trygg verksamhet med barnens lust att lära i fokus. Här ger vi barnen möjlighet att utveckla sina olika förmågor och kompetenser både ute och inne.

Undervisningen sker under lekfulla former. Vi vill låta barnen förundras och bli nyfikna tillsammans i ett socialt samspel. Alla barn ska mötas med respekt och se att olikhet berikar.

Maten levereras av ISS.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Instagram: storkensforskola Facebook: Storkens Förskola