Till navigation Till innehåll (s)

Bikupans förskola i Edsberg 

Bikupans förskola ligger i centrala Edsberg, i en bilfri miljö nära skog och lekplatser. Förskolans egen gård är lummig och kuperad.

Förskolan Bikupan

Adress
Drevkarlsstigen 5

Telefonnummer
Förskolechef: Charlotte Ryhre, 08-579 229 54

E-post
syq801@edu.sollentuna.se

  • Kommunal förskola
  • Här finns plats för 60 barn.

Vi erbjuder ett lustfyllt lärande för alla barn. Här är trygghet och omsorg en grund. Här utmanar, utforskar och undervisar vi inom alla områden under barnens hela förskoletid.

Barnens intressen och behov ligger till grund för våra teman och projekt. Att få pröva, lyckas och få stöd i sitt lärande lägger grunden för en stark självkänsla och en nyfikenhet för fortsatt lärande. Leken får stort utrymme och stöds av ett medvetet arbetssätt hos våra pedagoger. Att kunna leka tillsammans och att ha vänner är en grund hos oss.

Vi har arbetat fram ett antal “Lotusområden”:

  • Normer och värden
  • Språk och kommunikation
  • Identitet -utveckling – samspel
  • Matematik
  • Ansvar och inflytande
  • Natur och teknik
  • Motorik och hälsa
  • Skapande

Maten lagas på förskolan.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Ledning

Besöks- och postadress

Drevkarlsstigen 5, 19253 Sollentuna