Till navigation Till innehåll (s)

Frågor och svar om avgiftskontroll 

Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Sollentuna kommun kontrollerar varje år inkomstuppgifter från vårdnadshavare med barn i förskola, familjedaghem, fritidshem och pedagogisk omsorg på obekväm tid.