Till navigation Till innehåll (s)

Uppdatera din ansökan om plats 

Om du vill att ditt barn ska fortsätta att stå i kö till förskola och/eller familjedaghem måste du uppdatera din ansökan 3-4 gånger per år.

Uppdatera din ansökan när du får meddelande från oss om att det är dags. Logga in i e-tjänsten för barnomsorg och gå in på köuppdateringsfråga bland ”Mina ärenden” och ”Ändra ansökan”. Klicka på länken som visas och följ den vanliga processen för att ändra en ansökan.  Att ändra sin ansökan är detsamma som att uppdatera. Har du flera barn behöver du ändra i samtliga barns ansökan. 

Uppdatera ansökan 

Väljer du att inte logga in i e-tjänsten och ändra ansökan tolkas det som att du inte längre har behov av en barnomsorgsplats och barnets ansökan kommer då att stängas ned.

Om ni har placeringsdatum som ligger bakåt i tiden uppmanas ni att ange ett nytt önskat placeringsdatum. En ansökan kan endast ha ett placeringsdatum med ett framtida datum. Observera att det inte påverkar barnets kötid. Lägger du till ett nytt köalternativ kommer du att få ett nytt ködatum för den nya verksamheten.