Till navigation Till innehåll (s)

Uppdatera din ansökan om plats

Om du vill att ditt barn ska fortsätta att stå i kö till förskola eller familjedaghem måste du uppdatera din ansökan. Det ska göras tre till fyra gånger per år.

Du får ett meddelande från oss om när det är dags att uppdatera ansökan.

Gör så här:

  1. Logga in i e-tjänsten för barnomsorg.
  2. Gå in på köuppdateringsfråga bland ”Mina ärenden” och ”Ändra ansökan”.
  3. Klicka på länken och följ processen för att ändra en ansökan.  

Att ändra sin ansökan är det samma som att uppdatera. Har du flera barn behöver du ändra i samtliga barns ansökan. 

Uppdatera ansökan - logga in med e-legitimation

Väljer du att inte ändra ansökan i e-tjänsten tolkas det som att du inte längre har behov av en plats. Barnets ansökan kommer då att stängas ned.

Om ni har placeringsdatum som ligger bakåt i tiden uppmanas ni att ange ett nytt önskat datum. En ansökan kan endast ha ett placeringsdatum med ett framtida datum. Observera att det inte påverkar barnets kötid. Om du lägger till ett nytt köalternativ kommer du att få ett nytt ködatum för den nya verksamheten.