Till navigation Till innehåll (s)

Ansök, ändra eller säg upp plats i förskola

Här ansöker du om plats i förskola och familjedaghem. Du kan också ändra omsorgstid för ditt barns placering, säga upp placeringen och lämna inkomstuppgifter.  

Sammanfattning

Du kan ställa ditt barn i kö för förskoleplats från tre månaders ålder. Du väljer fem alternativ i vår e-tjänst och rangordnar dem. När du får plats på en förskola kan du välja om du vill acceptera platsen, avstå eller stå kvar i kön.

Om du har fått plats och vill ändra ditt barns tid på förskolan mellan heltid och deltid ska du prata med din förskola. Meddela dem senast en månad innan du vill att ändringen ska börja gälla.

Om du vill säga upp ditt barns förskoleplats gör du det i vår e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgift under hela den perioden, oavsett om barnet nyttjar platsen eller ej.

Du anmäler ditt barn till en plats i barnomsorgen via e-tjänst. Kötiden räknas från det datum då ansökan inkommit men tidigast tre månader efter barnets födelsedatum.

Logga in med e-legitimation eller BankID

Logga in med användarnamn och lösenord

Har du problem med din e-legitimation, vänd dig till din utgivare. Om du inte redan har e-legitimation skaffar du den via din bank eller via Telia. 

Regler för förskolan

Här får du veta mer om reglerna som gäller för samtliga fristående- och kommunala förskolor samt familjedaghem i Sollentuna. Här finns också information om platsgaranti.

Regler för förskolor, fritidshem och övrig pedagogisk omsorg

Om barnet inte är folkbokfört i Sollentuna 

Ansök om plats i förskola

 • Ansök via e-tjänsten utan att logga in. Här lämnar du barnets personuppgifter och uppgifter om barnets vårdnadshavare.
 • Välj de förskolor eller familjedaghem som du vill söka till.
 • Vi kontrollerar era personuppgifter via Skatteverket. Sedan skickar vi användarnamn och lösenord till den sökande vårdnadshavarens folkbokföringsadress. Då kan du använda din BankID eller e-legitimation för att logga in i e-tjänsten och hantera din ansökan.

Välj högst fem alternativ

Om ditt barn redan har en placering kan du endast välja fyra alternativ. När du får ett erbjudande om placering kan du välja att svara:

 • Ja tack = stå kvar i kö till högre rangordnade alternativ. Får du ett erbjudande från ditt förstahandsalternativ och svarar ja tack kan du välja att stå kvar i kö till ditt andrahandsalternativ.  
 • Acceptera = alla övriga alternativ stängs.
 • Avstår = din ansökan stängs till den verksamheten, men du står  kvar i kö till de övriga alternativen.
 • Nej tack, behålla köalternativ = detta kan du göra två gånger. Men efter den andra gången förlorar ditt barn sin plats i kön till just den verksamheten.

Ändra omsorgstid

Om du vill ändra din omsorgstid mellan hel- och deltid meddelar du din förskola eller ditt familjedaghem. Det ska ske senast en månad innan ändringen ska börja gälla.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum då uppsägningen gjorts i systemet av vårdnadshavaren. När ditt barn lämnar förskolan och börjar på fritidshem ändras avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten. Att säga upp en plats kan göras av den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet och som står som fakturamottagare.

Avgiftsfri period

Du betalar avgiften för din plats i barnomsorgen 12 månader om året och du kan inte ha uppehåll. Detta gäller även vid  byte inom barnomsorgen eller skolbarnomsorgen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än tre månader. 

Skyddade personuppgifter

Du kan inte ansöka om plats i barnomsorg via webbsidan. Ta kontakt med vårt kontaktcenter för att få information om hur du ska göra för att ställa dig i kö och hantera din placering. Tfn 08-579 210 00.

Utan personnummer

Om du eller någon annan i din familj saknar svenskt personnummer så ska du ta med dig alla i familjen och komma till receptionen på kontaktcenter

Ansök om plats i förskola utan personnummer

Ansök om särskilda skäl

Du har möjlighet att ansöka om att ditt barn ska stå i barnomsorgskön på samma villkor som barn som är folkbokförda i kommunen. Då gör du en ansökan om att särskilda skäl finns för barnet att gå i barnomsorg här. Ange uppgifter om barnets namn, barnets personnummer, samt en redovisning av vilket av nedanstående skäl som du vill åberopa.

 • Barnet är på väg att flytta till Sollentuna: Bifoga kopia på köpekontrakt för bostad och hyreskontrakt. Eller intyga på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Sollentuna.
 • Någon av vårdnadshavarna arbetar i kommunen: Ett intyg ska bifogas från vårdnadshavarens arbetsgivare.
 • Barnet bor på gränsen till Sollentuna: Bostaden ska då ligga närmare en förskola i Sollentuna än en förskola i den kommun barnet är folkbokfört i..
 • Förskola/förskolor i Sollentuna arbetar utifrån en speciell pedagogik: Alternativet kan endast åberopas för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Intyg från barnets hemkommun ska bifogas ansökan.

Ansökan skickas via säkra meddelanden till vårt kontaktcenter.
Säkra meddelandenDet är utbildningsnämnden i Sollentuna kommun som fattar dessa beslut. Beslutet gäller oftast endast för det aktuella läsåret. För varje nytt läsår krävs därför ett nytt beslut.