Till navigation Till innehåll (s)
Barn leker med dockor/docka

Ansök, ändra eller säg upp plats i förskola 

Här ansöker du om plats i förskola och familjedaghem. Du kan också ändra omsorgstid för ditt barns placering, säga upp placeringen och lämna inkomstuppgifter.  

Sammanfattning

Du kan ställa ditt barn i kö för förskoleplats från tre månaders ålder. Du väljer fem alternativ i vår e-tjänst och rangordnar dem. När du får plats på en förskola kan du välja om du vill acceptera platsen, avstå eller stå kvar i kön.

Om du har fått plats och vill ändra ditt barns tid på förskolan mellan heltid och deltid ska du prata med din förskola. Meddela dem senast en månad innan du vill att ändringen ska börja gälla.

Om du vill säga upp ditt barns förskoleplats gör du det i vår e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgift under hela den perioden, oavsett om barnet nyttjar platsen eller ej.

Du anmäler ditt barn till en plats i barnomsorgen via e-tjänst. Kötiden räknas från det datum då ansökan inkommit men tidigast tre månader efter barnets födelsedatum.

Logga in med e-legitimation eller BankID

Logga in med användarnamn och lösenord

Har du problem med din e-legitimation, vänd dig till din utgivare. Om du inte redan har e-legitimation skaffar du den via din bank eller via Telia. 

Om barnet inte är folkbokfört i Sollentuna 

Ansök om plats i förskola

Det innebär att du lämnar barnets personuppgifter och uppgifter om barnets vårdnadshavare samt de verksamheter (förskola/familjedaghem) som du vill ansöka till i e-tjänsten utan att du behöver logga in. Vi uppdaterar sedan era personuppgifter via Skatteverket och kontrollerar att det är barnets vårdnadshavare som har gjort ansökan. När uppgifterna är uppdaterade kan du använda din BankID eller e-legitimation för att logga in i e-tjänsten och hantera barnets ansökan och placeringar. Handläggaren skickar också användarnamn och lösenord till den sökande vårdnadshavarens folkbokföringsadress.

Välj högst fem alternativ

Om ditt barn redan har en placering kan du endast välja fyra alternativ. När du får ett erbjudande om placering kan du välja att svara:

  • Ja tack = stå kvar i kö till högre rangordnade alternativ. Får du ett erbjudande från ditt förstahandsalternativ och svarar ja tack kan du välja att stå kvar i kö till ditt andrahandsalternativ.  
  • Acceptera = alla övriga alternativ stängs.
  • Avstår = din ansökan stängs till den verksamheten, men du står  kvar i kö till de övriga alternativen.
  • Nej tack, behålla köalternativ = detta kan du göra två gånger men efter den andra gången förlorar ditt barn sin plats i kön till just den verksamheten. Väljer du detta alternativ behöver du även flytta fram önskat startdatum. 

Ändra omsorgstid

Om du vill ändra din omsorgstid mellan hel- och deltid meddelar du din förskola eller ditt familjedaghem senast en månad innan ändringen ska börja gälla.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum då uppsägningen gjorts i systemet av vårdnadshavaren. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej. Vid byte från förskola/familjedaghem till skolbarnomsorg påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten. Att säga upp en plats kan göras av den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet och som står som fakturamottagare.

Avgiftsfri period

Du betalar avgiften för din barnomsorgsplats 12 månader om året och du kan inte ha uppehåll i din placering. Detta gäller även vid  byte inom barnomsorgen eller skolbarnomsorgen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än tre månader. 

Regler för förskolan

Reglerna gäller för samtliga fristående och kommunala förskolor samt familjedaghem i Sollentuna.

Regler för förskolor, fritidshem och övrig pedagogisk omsorg