Till navigation Till innehåll (s)

Ansök, ändra eller säg upp plats i förskola

Här kan du ansöka om plats i förskola eller familjedaghem. I samma e-tjänst kan du ändra omsorgstid, säga upp en plats och lämna nya inkomstuppgifter.

När du ska uträtta dina ärenden ska du alltid använda vår e-tjänst. Den gäller både kommunala och fristående förskolor och familjedaghem. För att kunna logga in i den måste du ha e-legitimation.

Om du har skyddad personuppgifter får du hjälp av vårt kontaktcenter, via tfn 08-579 210 00.

Ansök om plats i förskola - logga in med e-legitimation

Ansök om plats i förskola utan personnummer

Om barnet inte är folkbokfört i Sollentuna 

  • Ansök via e-tjänsten genom att logga in med e-legitimation. Här lämnar du barnets personuppgifter och uppgifter om barnets vårdnadshavare.
  • Välj de förskolor eller familjedaghem som du vill söka till.

Just nu har vi längre handläggningstider vad gäller frågor om barnomsorg på grund av att vi byter verksamhetssystem. Vi hanterar ärendena så snabbt vi kan, men längre svarstider kan förekomma.

När ditt barn får ett erbjudande

När du får ett erbjudande om placering kan du välja att svara ett av dessa alternativ:

  • Acceptera = Du accepterar erbjudandet om placering och alla övriga alternativ stängs.
  • Acceptera, behåller köplats = Du accepterar erbjudandet om placering men står kvar i kö till ditt högst rangordnade alternativ.
  • Avstår = Du tackar nej till en erbjuden placering och barnet förlorar sin plats i kö till det valet. Du behåller din plats i kön till övriga alternativ.

Frågor och svar om förskola

Ändra omsorgstid

Om du vill ändra din omsorgstid mellan hel- och deltid meddelar du din förskola eller ditt familjedaghem. Det ska ske senast en månad innan ändringen ska börja gälla.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum då uppsägningen gjorts i systemet av vårdnadshavaren. När ditt barn lämnar förskolan och börjar på fritidshem ändras avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten. Att säga upp en plats kan göras av den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet och som står som fakturamottagare.

Ansök om särskilda skäl

Du har möjlighet att ansöka om att ditt barn ska stå i barnomsorgskön på samma villkor som barn som är folkbokförda i kommunen. Då gör du en ansökan om att särskilda skäl finns för barnet att gå i barnomsorg här. Ange uppgifter om barnets namn, barnets personnummer, samt en redovisning av vilket av nedanstående skäl som du vill åberopa.

  • Barnet är på väg att flytta till Sollentuna: Bifoga kopia på köpekontrakt för bostad och hyreskontrakt. Eller intyga på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Sollentuna.
  • Någon av vårdnadshavarna arbetar i kommunen: Ett intyg ska bifogas från vårdnadshavarens arbetsgivare.
  • Barnet bor på gränsen till Sollentuna: Bostaden ska då ligga närmare en förskola i Sollentuna än en förskola i den kommun barnet är folkbokfört i..
  • Förskola/förskolor i Sollentuna arbetar utifrån en speciell pedagogik: Alternativet kan endast åberopas för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Intyg från barnets hemkommun ska bifogas ansökan.

Ansökan skickas via säkra meddelanden till vårt kontaktcenter.
Säkra meddelandenDet är utbildningsnämnden i Sollentuna kommun som fattar dessa beslut. Beslutet gäller oftast endast för det aktuella läsåret. För varje nytt läsår krävs därför ett nytt beslut.

Regler för förskolan

Vem har rätt till barnomsorg? Får barnet gå kvar i förskolan när det föds ett syskon? Hur fungerar det med ledighet och deltid i förskolan? På den här sidan får du svar på de vanligaste frågorna.

Regler för förskolor, fritidshem och övrig pedagogisk omsorg