Till navigation Till innehåll (s)
Södra Häggvik

Aktuellt i Södra Häggvik 

Plansamråd för Städet 1 och Stinsen 2

Mellan 1 april och 30 april 2021 pågick samråd för två detaljplaner inom projektområdet Södra Häggvik. Det är detaljplanen för Städet 1 och detaljplanen för Stinsen 2 där allmänheten haft möjligheter att lämna synpunkter .

Stinsen 2 - projektsida

Städet 1 - projektsida

Nytt handelskvarter öppet från hösten 2020

Ett nytt handelskvarter väster om Bagarbyvägen i Södra Häggvik färdigställdes kring årskiftet 2020/21 . Handelskvarteret innehåller nya butiker, gym och restauranger. 

Nya bostadskvarter inom Städet 2 

Norr om ICA Maxi pågår nu byggnation av två nya bostadskvarter inom planområdet Städet 2 med flera. Det första kvarteret beräknas vara inflyttningsklart 2022 och det andra kvarteret 2023. Kvarteren kommer tillsammans att rymma drygt 800 smålägenheter.

Stansen 1 i programskede

Stansen 1 är kvarteren närmast den kommande sydliga entrén till pendeltåget. 2021 inleds arbetet  med ett programskede och kommunen prövar en utveckling av blandade kvarter med bostäder, handel och övriga verksamheter.

Kommunhuset evakuerat till The Factory

Turebergshuset renoveras och en större del av kommunens förvaltning är under tiden tillfälligt förlagd till The Factory i  Södra Häggvik fram till hösten 2022.