Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Södra Häggvik

Aktuellt i Södra Häggvik 

Nytt handelskvarter öppet från hösten 2020

Ett nytt handelskvarter väster om Bagarbyvägen i Södra Häggvik färdigställs kring årskiftet 2020/21 . Handelskvarteret innehåller nya butiker, gym och restauranger. 

Nya bostadskvarter inom Städet 2 

Norr om ICA Maxi pågår nu byggnation av två nya bostadskvarter inom planområdet Städet 2 med flera. Det första kvarteret beräknas vara inflyttningsklart 2022 och det andra kvarteret 2023. Kvarteren kommer tillsammans att rymma drygt 800 smålägenheter.

Stansen 1 i programskede

Stansen 1 är kvarteren närmast den kommande sydliga entrén till pendeltåget. Här inleds arbetet år 2021 med ett programskede och kommunen prövar en utveckling av blandade kvarter med bostäder, handel och övriga verksamheter.

Ytterligare frågor som utreds är bland annat anslutning till Häggviks södra stationsentré, utformning av Häggviks allé, placering av huvudledningar samt i vilken takt och ordning fastigheten kan bebyggas för att samordna genomförandetid med övriga projekt i södra Häggvik.

Kommunhuset evakuerat till The Factory

Turebergshuset renoveras och en större del av kommunens förvaltning är under tiden tillfälligt förlagd till The Factory i  Södra Häggvik.