Till navigation Till innehåll (s)
Tusbystråket vid Färgskrapan

Tingsrätten flyttar in i nya Färgskrapan 

Attunda tingsrätt byggs ut och utformas till ett landmärke i Sollentuna. Bygget går under namnet Färgskrapan och startade under hösten 2017. År 2020 beräknas huset på 15 000 kvm stå klart.

Bygget av Attunda tingsrätts nya byggnad startade under hösten 2017 och beräknas pågå fram till 2020. I samband med att den nya tingsrättsbyggnaden uppförs kommer även en del av Tusbystråket att byggas om.

Attunda tingsrätt byggs ut och kommer att bli en av landets största tingsrätter. Det nya huset får en yta av ca 15 000 kvm och kommer med sin utformning och höjd att utgöra ett landmärke för Sollentuna kommun.

Den nya byggnaden kommer bland annat att innehålla större förhandlingssalar, säkerhetssalar, utbildningssalar och ca 150–200 nya arbetsplatser för Domstolsverket och andra hyresgäster. Större delen av kontorsytorna i huset är redan reserverade för offentliga hyresgäster men det finns fortfarande några tillgängliga ytor kvar på de översta våningarna i huset. På markplanet ska byggnaden även innehålla publika verksamheter som butiker och caféer.

Tingsrättens utbyggnad

Tingsrättens nya utbyggnad går under namnet Färgskrapan och började byggas under hösten 2017 av Skanska. Arbetsområdet har inhägnats och Skanska påbörjade markarbeten i december 2017. Under våren har Skanska påbörjat grundläggning av hus, den så kallade spontningen. Detta gör man för att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten. I och med spontningen kommer lokala gatuavstängningar ske och en del störande ljud kan uppstå. Arbetet med den så kallade grovschaktningen beräknas pågå i ett par månader och därefter börjar man med pålning av området under våren 2018.

Provisorisk väg

Under byggtiden kommer trafiken på Attundagränd vara enkelriktad, från Oppegårdsstråket kommer man till Attundagränd och sedan får man ta en provisorisk väg bakom byggarbetsplatsen.

Byggnaden planeras bli klar under 2020. Skanska kommer hyra en lokal av fastighetsägaren Trifam Fastigheter i intilliggande byggnad för sitt platskontor, för att minska antalet byggbodar i anslutning till byggområdet. Under hela byggtiden kan en del störande arbeten och ljud förekomma.