Till navigation Till innehåll (s)
Löparbana i Malmparken

Malmparken

Sommaren 2021 stod Sollentunas nya stadspark, Malmparken, helt färdig. Med lummiga inslag av grönska och möjligheter till sol i parkens lugnare delar, spännande lekmöjligheter för barn och gott om platser för olika fysiska aktiviteter finns här något för alla sinnen, åldrar och intressen.

Resultat av en medborgardialog

Utformningen av Malmparken är till stor del resultatet av den medborgardialog som genomfördes 2016.  I parken finns bland annat: 

  • Utegym och löparbana
  • Lekplats och vattenlek 
  • Basket- och fotbollsplan. 

Vattenleken är igång sommartid vardagar klockan 08.00–22:00 och helger klockan 10.00–22:00. 

Rent och snyggt

Att parken hålls ren och trygg har varit prioriterat. Därför har kommunen utökat städning och underhåll av parken.  

Under parken har även ett avancerat system för vattenrening anlagts. Där regn, smältvatten med mera, från hela området renas, genom olika lager av grus och sand.

Historik

  • Medborgardialog september 2016
  • Återkoppling medborgardialog okt-nov 2016
  • Rapport från dialogen klar januari 2017
  • Programarbete under 2017
  • Byggarbetet i parken startade våren 2018
  • Parken helt klar under 2021

Illustrationen av Malmparken

Dialogen om Malmparken 2016

Under september 2016 genomförde vi en medborgardialog där du som kommuninvånare kunde vara med och påverka för att hjälpa oss att utveckla parken. Dialogen var en kvalitativ undersökning som bestod av tre öppna frågor och kunde besvaras via webbenkät och dialogkort. Totalt kom det in 571 svar, varav åldersgruppen 31–40 år var dominerande.

Reaktionerna är till stor del positiva inför projektet och kommunen har fått in många förslag. Resultatet av medborgardialogen har nu sammanställts i en rapport där alla synpunkter som kommit in har grupperats i olika kategorier. Du hittar rapporten som en bilaga nedan.

Totalt har 3 659 synpunkter identifierats i de tre frågorna.  Den största kategorin handlar om samvaro i parken och olika aktiviteter samt möjlighet till mötesplatser. Sedan följer behovet av platser för barn. Många önskemål handlar om grönska och träd, fontäner, utegym, sittplatser och vikten av att parken underhålls. Det är också tydligt att trygghetsfrågor berör och engagerar Sollentunaborna, flera av svaren handlade om detta.

Bakgrund

Malmparken i västra Tureberg består av 19 000 kvm parkmark och ligger mycket centralt beläget med angränsning till flera planerade projekt. Malmparkens strategiska läge är en viktig del i det två kilometer långa urbana stråk som håller på att växa fram mellan Södra Häggvik, via Turebergs Allé, Malmvägen  och de nya stadskvarteren i gamla mässområdet.

Kommunledningskontoret fick i december 2015 i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att utveckla Malmparken till en stadspark. I uppdraget framgår det att parkens innehåll ska vara variationsrikt och multifunktionellt med ambitionen att Malmparken ska fungera som en trygg och naturlig mötesplats för alla, året om.

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 augusti 2016 godkändes ett projektdirektiv för Malmparkens utveckling och kommunledningskontoret fick i uppdrag att påbörja ett programarbete för parken. I uppdraget inkluderas nu även Oppegårdsstråket, som tidigare drivits som ett eget uppdrag.

Läs mer om utvecklingen i västra delen av Tureberg