Till navigation Till innehåll (s)

Södersätra 

Södersätras detaljplan skapar förutsättningar att bygga upp till ca 200 nya småhus och nya flerbostadshus nordost om sjön Väsjön.

Utbyggnaden innebär att det blir möjligt med en tätare bebyggelse i området och utgår från detaljplanen som antogs den 13 april 2011 och laga kraft den 10 juni 2014.

 

Strandskydd

Vad gäller önskemålet om upphävt strandskydd längs Väsjöns östra strand gäller följande sedan den 29 januari 2015:

– Regeringen upphäver Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 26 april 2013 om upphävande av strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan för Södersätra och Kastellgården.

Beslutet finner du i dokumentet "Överklagan i fråga om upphävande av strandskydd inom område som ingår i detaljplan för Södersätra och Kastellgården" i länklistan nedan. 

Frågor och svar kring utbyggnaden av Södersätra