Till navigation Till innehåll (s)
Illustration flygbild Södersätra

Södersätra

Södersätras detaljplan vann laga kraft 2014 och medger förutsättningar för nya småhus och nya flerbostadshus nordost om sjön Väsjön.

Småhusproduktionen pågår i Södersätra och merparten av tomterna är bebyggda. Ett sista lager asfalt ska läggas på alla vägar i området vilket planeras genomföras under 2022. Denna åtgärd vill man göra när bostadsproduktionen närmar sig sitt slutskede för att minska slitaget på vägen som orsakas av byggtrafik m.m.

Produktionen av flerbostadshus är igång och ett kvarter med hyresrätter uppförs nu söder om Molnstigen.

Tillfällig lekplats

Sommaren 2021 färdigställdes en tillfällig lekplats vid Hemmings väg på tomten för den framtida förskolan i Södersätra. När förskolan byggs kommer området där lekplatsen byggs bli en del av förskolans ytor. 

Buss

Från 2022 har Södersätra en ny busshållplats centralt i området i korsningen Södersätravägen och Fjätursvägen.

Skola och förskola i Väsjön

Under våren 2021 tog Sollentuna kommun in anbud för en privat förskola på en kommunal tomt i Södersätra. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott godkänt utvärderingen och valt det vinnande anbudet.

Innan det är helt klart vem som ska driva förskolan i Södersätra ska utbildningsnämnden utföra en så kallad tillståndsprövning av verksamhetsutövaren Tellusbarn i Sverige AB.

Enligt tidplan ska ett godkänt bygglov kunna finnas 2022 och en förskola ska preliminärt vara klar från hösten 2023.

Blågröna stråkets utbyggnad