Till navigation Till innehåll (s)

Samsyn Väsjön 

För att styra mot en gemensam profil för Väsjön finns samarbetet Samsyn Väsjön. Här ingår byggherrar i Väsjön, Sollentuna kommun och SEOM. Samsyn Väsjön genomför bl a gemensam kommunikation och olika event.

Väsjön utvecklas just nu till en unik livsmiljö för över 10 000 Sollentunabor och ännu fler besökare. Många intressenter är involverade i utvecklingen. Utöver kommunen är det byggherrar, fastighetsägare, Väsjöbacken, idrottsföreningar, övriga föreningar och brukare av området.

För att styra mot en gemensam profil för Väsjön och dess aktörer samt stärka enskilda byggherrars marknadsföring har konceptet Samsyn Väsjön tagits fram. Det är en gemensam varumärkesplattform och visuell profil för Väsjön.

Se filmen från ett av våra event 2017:

I samarbetet ingår samordning, projektledning av aktiviteter och gemensamma avstämningar i  ca åtta ggr/år.

Kanaler för kommunikation som ingår i samarbetet:

  • Bo i Väsjön-webben www.vasjon.nu
  • Gemensam kommunikation via sociala medier (Facebook och Instagram)
  • Annonsering och sökordsoptimering via Google
  • Marknadsaktiviteter (event, skyltning, undersökningar mm)

Genom Samsyn Väsjön får deltagande byggherrar:

  • Löpande uppdatering av webb och sociala medier
  • Stöd till insamling av intresseanmälningar
  • Månatlig trafikrapport

I marknadsgruppens möten deltar Väsjöenhetens kommunikationsstrateg, SEOMs marknadschef och byggherrar i Väsjön.

Deltagande ingår som en del i exploateringsavtal som tecknas med Sollentuna kommun. Byggherrar som förvärvat privat mark är givetvis också välkomna. Ingen kostnad utgår för att delta i marknadsgruppen och dess möten. Samordning sker genom en extern konsult på uppdrag av byggherrarna. Kostnader för  samordning och drift av marknadskanaler avtalas direkt av byggherrarna med leverantören.

För mer information kontakta kommunikatör Mattias Berg, tel 08-579 223 77, mattias.berg@sollentuna.se alt info@vasjon.nu