Till navigation Till innehåll (s)

Rökeriet

På Rökeriets tomt byggs en parkering för Väsjöbacken, skolan och för besökare.

När området runt Väsjön byggs ut behöver parkeringarna till Väsjöbacken flyttas . Syftet med detaljplanen är att uppföra nya parkeringar till Väsjöbacken inom Rökeriområdet och i anslutning till dessa även skapa möjlighet att uppföra ett parkeringsdäck för boende vid Väsjö torg.
En återvinningsstation vid parkeringen undersöks också samt om skolans skolgård kan bli större mot parkeringen.

På Rökeriet finns en tillfällig parkering  för Väsjöbackens besökare under vintersäsongen 2019/2020. Rökeriets framtida utformning och parkeringslösning utreds parallellt med Sportfältets behov.