Till navigation Till innehåll (s)

Frestavägen 

När Norrortsleden öppnades 2008 fick kommunen ta över ansvaret för Frestavägen, som tidigare var en statlig väg.

Under 2020 blir Frestavägen klar i sin nya utformning.  Vägen blir ett centralt stråk genom området anpassad för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Gatunätstrukturen är till stor del utformad på de gåendes villkor och med hänsyn till alla barn som kommer att vistas i området och som lätt och säkert ska kunna ta sig till skola och förskola.

I nya Frestavägen förläggs också nya ledningar för vatten, avlopp, media och fjärrvärme.

Flytten av Frestavägen till en delvis ny sträckning handlar också om att flytta vägen till stabil mark. 

Frestavägen är uppdelad i två entreprenader

  • I entreprenad 1 ingår etappen från infarten Gustavsbergsleden upp till Kastellgården.
  • I entreprenad 2 ingår området från Kastellgården upp till kommungränsen mot Upplands Väsby.

Tidplan

  • Norra etappen (entreprenad 2) är klar.
  • Den södra etappen (entreprenad 1) kommer att slutbesiktigas under våren 2020.