Till navigation Till innehåll (s)

Blågröna stråket stärker naturvärden

Det Blågröna stråket går rakt genom Väsjön och bildar en korridor av natur som förbinder naturreservaten Törnskogen i norr, med Rösjöskogen i söder.   

Det Blågröna stråket sträcker sig längs Snuggabäcken, via en promenad längs Väsjön och vidare mot Rösjön. Längs stråket kommer det att finnas fina lekmiljöer för barn och möjlighet att vistas nära vattnet.

Det Blågröna stråket är en viktig korridor mellan Rösjöskogens och Törnskogens naturreservat för både djur och växtliv. Det kommer samtidigt att bli ett viktigt stråk för besökare i området.

Tidplan

  • Norra etappen av Blågröna stråket (längs Snuggabäcken norrut  från sjön mot Törnskogens naturreservat) öppnades sommaren 2020.
  • Södra etappen (etapp 2) kommer att genomföras under 2022. Det ska anläggas en gångväg längs sjön Väsjöns östra strand. Det ska även bli en  lekplats samt en solbrygga med integrerad naturplattform.

Syfte med det Blågröna stråket

  • Bevara och utveckla några av de mest värdefulla naturmiljöerna.
  • Skapa nya miljöer med vatten och grönska som stärker stråket.
  • Skapa spridning av biologisk mångfald inom Rösjökilen.
  • Ge boende tillgång till natur nära bostaden.
  • Skapa förbindelse till angränsande naturreservat.

Blågröna stråket.