Till navigation Till innehåll (s)

Blågröna stråket stärker naturvärden 

Det Blågröna stråket går rakt genom Väsjön och bildar en korridor av natur som förbinder naturreservaten Törnskogen i norr, med Rösjöskogen i söder.   

Det Blågröna stråket sträcker sig längs Snuggabäcken, via en strandpromenad längs Väsjön och vidare mot Rösjön. Längs stråket kommer det att finnas fina lekmiljöer för barn och möjlighet att vistas nära vattnet.

Det Blågröna stråket är en viktig spridningskorridor mellan Rösjöskogens och Törnskogens naturreservat för både djur och växtliv. Det kommer samtidigt att bli ett viktigt stråk för besökare i området.

Tidplan

  • Norra etappen av Blågröna stråket (längs Snuggabäcken norrut mot Törnskogens naturreservat) öppnas sommaren 2020.
  • Byggnationen av gångstråk, gångbro, naturlekplats mm vid det Blågröna stråket öster om Väsjön är tills vidare pausade. I augusti 2019 tog Miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna beslut om dispenser för byggnationer inom det strandskyddade området. Det beslutet överklagades till Länsstyrelsen och i avvaktan på deras beslut i frågan har byggnationerna pausats.

Syfte med det Blågröna stråket

  • Bevara och utveckla några av de mest värdefulla naturmiljöerna
  • Skapa nya miljöer med vatten och grönska som stärker stråket
  • Ge förutsättningar för spridning av biologisk mångfald inom Rösjökilen
  • Ge boende tillgång till natur nära bostaden
  • Skapa förbindelsestråk för besök till angränsande naturreservat

Blågröna stråket.