Till navigation Till innehåll (s)

Norrsätra verksamhetsområde 

Sollentuna kommun har tagit fram en detaljplan för ett nytt verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön. Allmänna anläggningar är utbyggda, markförsäljning pågår.

Markförsäljning

Sollentuna kommun har under 2018 sålt Eldfaran 1 i Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön. Köpare till tomten om 3 247 kvm är Certior Entreprenad AB. På tomten är det möjligt att utveckla exempelvis kontor, lättare industri och bilservice i bra skyltläge mot Frestavägen. Tomten såldes till högstbjudande på den öppna marknaden.

Sollentuna kommun äger Eldmärket 1 om ca 16 000 kvm som planeras säljas under 2019–2020 i mindre tomter om 3 000–5 000 kvm.

Sollentuna kommun äger även Eldkraften 1 på ca 12 900 kvm som tidigast kommer vara tillgänglig för försäljning 2024. Förutom Sollentuna kommun äger även JM Entreprenad AB och ABT Bolagen AB kvartersmark i området.

Detaljplanen

Den 7 mars 2014 vann detaljplanen för Norrsätra verksamhetsområde laga kraft.  Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av mindre verksamheter i ett område mellan Frestavägen och Norrortsleden, inom norra delen av Väsjöområdet. Planen syftar även till att säkerställa de ekologiska spridningssambanden via befintlig vägport under Norrortsleden.