Till navigation Till innehåll (s)
Illustrationsbild Norrsätra verksamhetsområdet

Norrsätra verksamhetsområde

Sollentuna kommun har tagit fram en detaljplan för ett verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön. Allmänna anläggningar är utbyggda, markförsäljning pågår.

Markförsäljning

Sollentuna kommun sålde 2018 fastigheten Eldfaran 1 i Norrsätra verksamhetsområde.

På fastigheten Eldmärket pågår försäljning i mindre tomter om 3 000–5 000 kvm.

Markförsäljning

Sollentuna kommun äger även Eldkraften 1 på ca 12 900 kvm som tidigast kommer vara tillgänglig för försäljning 2024. Förutom Sollentuna kommun äger även JM Entreprenad AB och ABT Bolagen AB kvartersmark i området.

Detaljplanen

Den 7 mars 2014 vann detaljplanen för Norrsätra verksamhetsområde laga kraft.  Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av mindre verksamheter i ett område mellan Frestavägen och Norrortsleden, inom norra delen av Väsjöområdet. Planen syftar även till att säkerställa de ekologiska spridningssambanden via befintlig vägport under Norrortsleden.