Till navigation Till innehåll (s)

Väsjö torg 

Väsjö torg är kvarteren alldeles intill Väsjöbacken. Precis som övriga Väsjön får området en unik närhet till stad och kommunikationer men också till aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, Edsbergs sportfält och de angränsande naturreservaten.

Den 13 april 2011 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Väsjön mellersta. Planen vann laga kraft den 22 januari 2014.

Småskalig och variationsrik

Enligt planen för Väsjö torg blir bebyggelsen småskalig och variationsrik, med allt från flerbostadshus till stadsradhus och olika upplåtelseformer: bostadsrätt, äganderätt, hyresrätt och ägarlägenhet. 

Aktuell utbyggnad och framkomlighet

I dagsläget pågår utbyggnad av vägar och infrastruktur i området.

Trafiken till och från Väsjöbacken går sedan 2019 via de nyanlagda vägarna Edsbergs allé och Slalomvägen. 

Bilparkeringen för besökare till Väsjöbacken är från skidsäsongen 2019/2020 förlagd till Rökeriet.

Förstärkningsarbeten med påldäck

Sedan 2019 pågår förstärkningen av mark och strandlinje med påldäck. Därefter kan ledningar och gator byggas ut.

Markförsäljning

De första markförsäljningstävlingarna har genomförts för Väsjö torg.  

I planeringen ingår försäljning av byggrätter för ca 800 lägenheter i flerbostadshus och ca 80 stadsradhus. 

 

Utöver bostäder ingår även en ny skola med idrottshall, förskolor, äldreboende och annan service. För allmänna kommunikationer till och från området planeras för bussar och utbyggda cykel- och gångvägar.

Tidplan och utbyggnadsordning

Väg- och markarbetena vid Väsjö torg beräknas vara klara 2022 och tidigaste start för bostadsproduktion är 2020.