Till navigation Till innehåll (s)
Översiktsbild sportfältet och Södra Väsjön

Södra Väsjön

I februari 2019 vann detaljplanen för Södra Väsjön, inklusive en del av Sportfältet och Edsbergs allé laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande bebyggelse som förbinder Väsjön och Edsberg med kvarter, torg, parker och Edsbergs allé.

I juni 2018 antog kommunfullmäktige detaljplanen, som vann laga kraft i februari 2019 och möjliggör byggandet av 750 bostäder mellan Väsjö torg och Sportfältet.

Södra Väsjön, detaljplan

Sportfältet 

Den långsiktiga planen för Sportfältet är att skapa förutsättningar för att flytta befintliga idrottsanläggningar som ligger här idag till ett nytt läge i den sydöstra delen av fältet. Genom att flytta och samordna idrottsanläggningarna till ett eget område frigörs ytor som kan nyttjas av en bredare publik än bara idrott. Några av idrottsanläggningarna måste flyttas för att ge plats för det som ska byggas i Södra Väsjön.

En långsammare inflyttningstakt i Väsjön får konsekvenser för den takt som den kommunala servicen inklusive idrottsanläggningar byggs ut.

Behovet av en ny tennishall vid Edsbergs sportfält styrs av när vägen Edsbergs allé byggs, eftersom den vägen går via den plats där  den nuvarande hallen ligger. 

Genom att större delen av Väsjö torg ska byggas ut innan arbeten i Södra Väsjön startas innebär det att nuvarande tennishall och övriga idrottsanläggningar på sportfältet blir kvar i sin nuvarande form till minst år 2025.