Till navigation Till innehåll (s)

Gatukostnadsutredning Södersätra och Kastellgården 

Sollentuna kommun är huvudman för gator och andra allmänna platser och bygger ut dessa i enlighet med detaljplanen.

Gatukostnadsutredningen för Södersätra och Kastellgården (se dokument nedan) vann laga kraft 18 april 2013 och ligger till grund för fördelningen av gatukostnadsersättning.

Fakturering kommer att starta hösten 2018 i enlighet med rekommenderat informationsbrev som skickas ut till fastighetsägare under september 2018. Vad gäller gatukostnadslån och anstånd med att betala gatukostnadsersättning. Se bilaga 3 nedan.

Tidplan

  • Gatukostnadsutredning (2010) antogs i kommunfullmäktige, 2011
  • Gatukostnadsutredning vann laga kraft, 2013
  • Infobrev skickas ut, september 2018
  • Infomöten och första faktureringstillfälle, oktober 2018
  • Betalning senast 60 dagar efter fakturering, december 2018
  • Andra faktureringstillfälle, preliminärt 20222024
  • Frågor och svar, under hela procesessen

Vad ingår i fakturering 1:

  • Områdesanknutna anläggningar, dvs vägar inklusive belysning inom detaljplaneområdet Södersätra och Kastellgården.
  • Bussgata utgår.

Vad ingår i fakturering 2:

  • Del av gemensamma anläggningar, dvs anläggningar som hela Väsjöområdet har nytta av: Frestavägen, Blågröna stråket, kaj och bryggor.

Frågor och svar om gatukostnader och fakturering.

Vid ytterligare frågor kontakta gatukostnad.sodersatra@sollentuna.se