Till navigation Till innehåll (s)

Helenelund 

Helenelund utvecklas som knutpunkt när tvärbanans Kistagren ansluter till Helenelunds station med planerad trafikstart 2023.

Tvärbana, bostäder och utvecklade stråk

Vi utvecklar centrala Helenelund med fler bostäder till en tätare och mer levande stadsmiljö tillsammans med Sollentunahem. 

I arbetet ingår bland annat att stärka stråket mellan Kista och Helenelund med en ny breddad tunnel under E4 i samband med att tvärbanan ansluter till Helenelunds station vid ett nytt torg, kantat med bostäder. Ytterligare parkstråk utvecklas mellan bostadsbebyggelsen inom kvarteret Hoppet och upp mot befintliga villaområden och förstärkta gång- och cykelkopplingar till Tegelhagen och Silverdal utreds.

Kommunstyrelsen har lämnat uppdrag att ta fram en sammanfattande utvecklingsplan för Helenelund under 2020 och arbetet genomförs i samverkan med Sollentunahem och Sollentuna Energi och Miljö. Planen tar avstamp i tidigare utredningar och dialoger, kring bland annat Helenelunds centrum, Kilen, Stupvägen, Eriksbergsskolan och ska visa på en genomförbar utveckling på kort och lång sikt.

Läs mer om tvärbanans Kistagren!