Till navigation Till innehåll (s)
Tvärbana Helenelund

Helenelund 

Helenelund utvecklas som knutpunkt när tvärbanans Kistagren ansluter till Helenelunds station med planerad trafikstart 2023.

Tvärbana, bostäder och utvecklade stråk

Centrala Helenelund är på väg att utvecklas med fler bostäder till en tätare och mer levande stadsmiljö.

I samarbete med Sollentunahem och SEOM blir en utvecklingsplan för området klar under 2020. Planen tar avstamp i tidigare utredningar och dialoger, kring bland annat Helenelunds centrum, Kilen, Stupvägen, Eriksbergsskolan och ska visa på en genomförbar utveckling på kort och lång sikt.

Sollentuna kommun samarbetar också med Trafikverket och SL.

Trafikverket bygger en ny passage under E4 i Sollentuna kommun. Syftet är att Tvärbanans nya Kistagren ska kunna passera till sin slutstation i Helenelund. Planerad byggstart våren 2021.

SL bygger Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda till Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

I slutet av 2023 är planen att tvärbanan ska vara i drift till Helenelund.

Läs mer om Trafikverkets arbete

Läs mer om tvärbanans Kistagren - SLL