Till navigation Till innehåll (s)
Vägskylt Turebergs allé

Turebergs allé

Nu växer en grönskande allé från Sollentuna Centrum till Södra Häggvik fram, med bostäder, butiker, kontor och restauranger.

Turebergs allé kommer att bidra till Sollentunas utveckling till stad, med bebyggelse i tre till fem våningar, med lägre bebyggelse i gränsen mot villaområden. För att skapa en levande gatumiljö kommer både kontor, handel och bostäder att tillåtas. Entrévåningarna mot allén ska i första hand användas för butiker, hantverk, caféer, samlings- och utställningslokaler som bidrar till en atmosfär av liv och rörelse.

Just nu pågår byggarbeten och planering av Turebergs allé som ska binda ihop Sollentuna centrum med Södra Häggvik. Utbyggnaden sker etappvis och den södra delen är färdigställd. Detaljplan för de mellersta kvarteren har vunnit laga kraft och just nu pågår utbyggnaden av kvarteren. Arbetet med Turebergs allé kommer att pågå i flera år framöver och kommer medföra begränsad åtkomst.