Till navigation Till innehåll (s)

Tack för att du svarar på vår enkät om kvarteret Ryggen 3!

Just nu genomför samhällsplaneringsenheten i Sollentuna kommun en undersökning för att se vilken upplevelse du, dina grannar och andra berörda har av möjligheten till delaktighet i samband med att detaljplaner tas fram inom Sollentuna. Det kan handla om ändringar i en befintlig plan eller en helt ny detaljplan.

När det gäller ändring av detaljplan (upphävande av tomtindelning) för Ryggen 3, Vasavägen 253, Rotebro, fanns det möjlighet att delta i ett samråd under våren 2021. Under plansamrådet kunde du lämna synpunkter på förslaget. Under sommaren 2021 var planförslaget ute på så kallad granskning. Även här fanns möjligheter att lämna in synpunkter på det då reviderade planförslaget.

Undersökningen är ett steg i samhällsplaneringsenhetens utvecklingsarbete för att främja allmänhetens deltagande i samhällsplaneringen.

Tack på förhand!

Jag vill svara på enkäten!

Jag vill läsa mer om Ryggen 3!