Till navigation Till innehåll (s)

Tack för att du svarar på vår enkät om kvarteret Eklövet 3!

Just nu genomför samhällsplaneringsenheten i Sollentuna kommun en undersökning för att se vilken upplevelse du, dina grannar och andra berörda har av möjligheten till delaktighet i samband med att nya detaljplaner tas fram inom Sollentuna.

När det gäller detaljplanen för bostäder inom del av Eklövet 3 och Edsberg 10:8, Ribbings väg /  Skyttevägen i Edsberg  fanns det möjlighet att delta i ett plansamråd om planförslaget sommaren 2019.  Under plansamrådet kunde du lämna synpunkter på förslaget. På våren 2020 var planförslaget ute på så kallad granskning. Även här fanns möjligheter att lämna in synpunkter på det då reviderade planförslaget.

Undersökningen är ett steg i samhällsplaneringsenhetens utvecklingsarbete för att främja allmänhetens deltagande i samhällsplaneringen.

Tack på förhand!

Jag vill svara på enkäten!

Jag vill läsa mer om Eklövet 3!