Till navigation Till innehåll (s)

Miljöbarometern

Sollentunas Miljöbarometer är en webbaserad databas där kommunen samlar data och information om Sollentunas sjöar, vattendrag och kust samt vattnens ekologiska och kemiska status. Syftet med Miljöbarometern är att göra informationen om Sollentunas vatten lättare att hitta.

Här kan du läsa mer om Sollentunas badplatser, kust och vatten och dess ekologiska och kemiska status, hur fiskarna mår och hur vår miljöövervakning i Edsviken, Norrviken, Ravalen, Rösjön, Fjäturen, Snuggan, Översjön och Oxunda ser ut.

Miljöbarometern har tagits fram inom arbetet med kommunens vattenplanering, vilken är del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Syftet med EU-projektet är att sprida kunskap som kan leda till nya miljöprojekt och på så vis lägga mer resurser på miljöarbetet samt bidra till att Sverige klarar sina åtaganden under EU:s miljödirektiv. Arbetet med Miljöbarometern har genomförts med ekonomiskt stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten.

Du hittar Miljöbarometern här.