Till navigation Till innehåll (s)

Miljöbarometern

Miljöbarometern är en databas med fakta om Sollentuna kommuns arbete för miljön och klimatet. Här hittar du tabeller och diagram med förklaringar på växthusgaser, avfall, vatten och mycket mer. På sidan finns det också en länk till kommunens miljöutbildning.

I Miljöbarometern kan du läsa om vattnets ekologiska och kemiska status, hur fiskarna mår och om vår övervakning i Edsviken, Norrviken, Ravalen, Rösjön, Fjäturen, Snuggan, Översjön och Oxunda.

Du hittar Miljöbarometern här.

Miljöbarometern togs först fram med ekonomiskt stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten. Sollentuna deltar i EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att klara EU:s miljödirektiv.