Till navigation Till innehåll (s)

Hållbar miljö

Vilket är det bästa sättet att tvätta bilen på? Hur använder du bilen i övrigt? Vad kan du tänka på när du handlar så att du minskar mängden kemikalier?

Bidra till en giftfri miljö

Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast och bilar. En del kemikalier kan vara skadliga för människor och miljön. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Användningen och spridningen av kemikalier ökar. Det märks bland annat i Käppalaförbundets reningsverk. Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningsverk är inte gjorda för att ta hand om skadliga kemikalier.Käppalaverket

Minska partiklarna i vårt samhälle

Partiklar vi andas in kan ge upphov till bland annat hjärt-kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och cancer och förkortar livet för tusentals människor. 
Använd följande tips för att minska partiklar:

  • Använd dubbfria vinterdäck!
  • Kör mjukt, så kallad EcoDriving!
  • Låt bilen stå, cykla istället eller ta tåget!
  • Ha rätt lufttryck i däcken!
  • Underhåll bilen!
  • Använd motorvärmare!
  • Äldre bilar förorenar mest!
  • Elda inte för ofta i öppna spisen/kaminen. I Sollentuna gäller trivseleldning (max 4 timmar vid max 2 tillfällen per vecka).