Till navigation Till innehåll (s)
Klippa vid Edsviken

Stora projekt inom vatten med stöd från EU

EU driver projektet LIFE IP Rich Waters. Syftet är att ta reda på kvalitén på vattnet i sjöar och hav i distriktet Norra Östersjön och sedan arbeta med förbättringar. Ett annat syfte är att samla information och göra den enkel och tillgänglig.

Sollentuna ingår i projektet och samarbetar med myndigheter, andra kommuner, företag, forskare, föreningar och förbund för vattenvård.

För Sollentunas del handlar projektet om att hantera övergödningen i Norrviken och att ta fram en plan för vatten i kommunen. Som en del av projektet redovisar vi kvalitén på våra vatten i Miljöbarometern.

Vattenplanen är färdig och antagen av kommunfullmäktige. Behandlingen av Norrviken är klar och nu utvärderar vi.

Projekten

LIFE IP

Miljöbarometern