Till navigation Till innehåll (s)

Stora vattenprojekt med EU-stöd 

Sollentuna ingår i EU-projektet LIFE IP Rich Waters med fokus på kommunens vatten. LIFE IP Rich Waters projektet gäller behandling av Norrviken för att minska övergödning samt att ta fram en vattenplan. Miljöbarometern är en del av det arbetet.

Syftet med projekten är att dels kartlägga och förbättra vattenkvalitén i våra sjöar och hav i samverkan med myndigheter, kommuner, företag, forskare, föreningar och vattenvårdsförbund inom Norra Östersjöns vattendistrikt, dels att samla information och data på ett enkelt och tillgängligt sätt.

Projekten

LIFE IP

Miljöbarometern