Till navigation Till innehåll (s)

Vattenplan 2020

I december 2020 antog kommunfullmäktige en vattenplan för Sollentuna kommun.

Vattenplanen beskriver bland annat nuläge, arbetsprocesser, målbilder och åtgärdsbehov när det gäller alla vattentyper (grundvatten, ytvatten, dagvatten, spillvatten och dricksvatten).

Syftet med åtgärderna i planen är att få en hållbar och resurseffektiv vattenhantering genom att säkra vatten- och avloppsförsörjningen och arbeta för att nå miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten.

Vattenplanen består av 9 kapitel samt en vattendatabas (som beskrivs i kapitel 9).

Har du frågor?

Frågor kring vattenplanen kan ställas till vattensamordnare Towe Holmborn, towe.holmborn@sollentuna.se

Samtliga handlingar i vattenplanen: