Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Vattenplan 2020 

I december 2020 antog kommunfullmäktige en vattenplan för Sollentuna kommun. Här kan du ta del av den version som var underlag för antagandet. En mer tillgänglighetsanpassad version kommer att publiceras under våren 2021.

Vattenplanen beskriver bland annat nuläge, arbetsprocesser, målbilder och åtgärdsbehov när det gäller alla vattentyper (grundvatten, ytvatten, dagvatten, spillvatten och dricksvatten).

Syftet med åtgärderna i planen är att få en hållbar och resurseffektiv vattenhantering genom att säkra vatten- och avloppsförsörjningen och arbeta för att nå miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten.

Vattenplanen består av 9 kapitel samt en vattendatabas (som beskrivs i kapitel 9).

Frågor

Frågor kring vattenplanen kan ställas till vattensamordnare Towe Holmborn, towe.holmborn@sollentuna.se

Samtliga handlingar till vattenplanen: