Till navigation Till innehåll (s)

Grundvatten är en resurs

I dagsläget kommer Sollentunas dricksvatten från Mälaren, men grundvattnet kan vara vårt framtida dricksvatten. Grundvatten har också andra viktiga funktioner. Därför måste vi skydda det.

Grundvattnet är viktigt

Grundvattnet hjälper till att stabilisera marken, det fyller på våra sjöar och vattendrag och kan vara dricksvatten. Grundvattnet i Sollentuna används inte i dagsläget med flera av våra grundvattenförekomster är utpekade dricksvattenreserver. 

Sollentunas ansvar för grundvattnet

Grundvattnet känner inga kommunala gränser. Vi delar alla våra grundvattenförekomster med andra kommuner. Om vi förorenar vårt grundvatten eller fyller på det för lite påverkar det dem vi delar vattnet med. 

Kvalitén på Sollentunas grundvatten

Vi har fyra grundvattenförekomster i kommunen. Stockholmsåsen-Upplands Väsby har för höga halter av klorid och uppfyller inte den kemiska miljökvalitetsnormen. Men de andra tre uppfyller miljökvalitetsnormerna. 

Så tar vi hand om grundvattnet i Sollentuna

  • I Sollentuna utvecklar vi vår hantering av dagvattnet för att minimera risken att föroreningar når grundvattnet.
  • Vi tar fram riktlinjer för vilka halter man kan tillåta av olika ämnen i dagvatten.
  • Vi följer Länsstyrelsens arbete med de nya, uppdaterade skyddsföreskrifterna för grundvattnet.
  • Tillsammans med bland annat Norrvatten, Upplands Väsby, Solna och Sigtuna kommun har vi bildat Norra Stockholmsåsens Grundvattenråd, för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för åsens bästa.