Till navigation Till innehåll (s)

Tillgång till dricksvatten är livsviktigt för oss

Idag har vi rent dricksvatten i tillräckliga mängder i Sollentuna. Vi måste ändå tänka på hur vi agerar idag eftersom det påverkar vilket dricksvatten vi har i framtiden.

Kan vattnet ta slut?

Vårt dricksvatten produceras av Norrvatten vid Görvälnverket i Mälaren. Det är alltså Mälarvatten vi dricker. Tillgången på vatten för dricksvattenproduktion är god och vi har möjlighet att duscha i och spola våra toaletter med vattnet. Vattenverket är gammalt och dimensionerat för en mindre befolkning. Det gör att produktionskapaciteten kan slå i taget under perioder när många förbrukar mycket vatten. Vid dessa tillfällen kan det finnas risk för brist på vatten för lyxkonsumtion (så som att bada och vattna gräsmattorna).

Så hjälper du till att spara på vattnet

 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattenkranen när du tvålar in dig i duschen eller borstar tänderna.
 • Vattna inte i trädgården när det är som varmast på dagen.
 • Ställ in en kanna med vatten i kylen så slipper du spola tills vattnet blir kallt varje gång du vill dricka.
 • Tvätta bilen i en biltvätt som recirkulerar tvättvattnet.

Hur är vattenkvaliteten?

Vattenkvaliteten är något vi ofta tar förgivet. Vattenkvaliteten på svenskt dricksvatten är generellt sett mycket bra och det vatten Norrvatten producerar för Sollentuna håller samma höga standard. För att kunna fortsätta producera ett bra dricksvatten krävs det att vi alla hjälps åt för att skydda våra sjöar, vattendrag och grundvattnet, eftersom föroreningar här påverkar kvantiteten på det råvatten som används vid dricksvattenframställning. Det finns många hot som kan påverka framtidens dricksvattenkvalitet:

 • Miljöföroreningar
 • Klimatförändringar
 • Mikroplaster
 • Läkemedelsrester

Så hjälper du till att skydda vårt dricksvatten

 • Tvätta inte bilen på gatan, använd en tvätthall som tar hand om och renar tvättvattnet.
 • Undvik bekämpningsmedel i trädgården.
 • Lämna in läkemedelsrester till apoteket.
 • Skräpa inte ner utomhus, det som glider ner i en dagvattenbrunn hamnar i din badsjö eller i ditt dricksvatten.
 • Lämna in överblivna och gamla lösningsmedel och färger till din miljöstation.

Läs mer hos Käppalaverket om hur du bäst hanterar du ditt avlopp.