Till navigation Till innehåll (s)

Badvattenkvalitet

Badvattnet i Sollentuna är så rent att det går bra att bada utomhus i sjöar och i Edsviken. Men det är bra om du har koll på vattnet där du brukar bada, om du är osäker på vattenkvaliteten är det bättre att välja en annan badplats.

Provtagning av badvattnet

Vi kontrollerar badvattnet regelbundet under badsäsongen vid kommunens åtta officiella badplatser. Täbybadet kontrolleras av Täby kommun. Resultaten hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Dessa publiceras allteftersom vi tar prover.

  • Rösjöbadet kontrolleras 7/6, 21/6, 5/7, 19/7, 9/8
  • Edsviken (Strandvägen, Sjöberg, Badberget, Tegelhagen) kontrolleras 28/6, 26/7
  • Norrviken (Torparängen, Trollholmen) kontrolleras 21/6, 19/7
  • Ravalen kontrolleras 21/6, 5/7, 19/7 

Se vattenkvaliteten vid din badplats på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Rösjöns vattenkvalitet

Rösjön har miljöutmärkelsen Blå Flagg, eftersom det bland annat är god vattenkvalitet i sjön. Rösjön är en av få sjöar i Stockholmsområdet som bedöms ha god ekologisk status. Rösjön kommer att få miljökvalitetsnorm, det vill säga den kvalitet som ska finnas vid en viss tidpunkt, för att upprätthålla god ekologisk och god kemisk status i vattenförvaltningscykeln 2015–2021.

Växtlighet i sjöar

Vissa år sker så kallad algblomning i sjöar och vattendrag. Om du ser att det är blågröna alger i stora mängder ska du undvika att bada just där.

Kommunens badplatser och skötseln av dessa

Kraftig undervattensvegetation, som finns i Rösjön, är inte kopplat till badvattenkvalitet men det kan vara obehagligt när den slingrar sig runt benen.

Vattenvård

Både sjöarna och Edsviken är mer eller mindre påverkade av föroreningar från bland annat dagvatten, luftföroreningar och avloppsutsläpp. Sollentuna kommun deltar i Oxunda vattensamverkansprojekt som är ett samarbete mellan fem kommuner för att minska föroreningar och förbättra vattenkvaliteten inom Oxundaåns avrinningsområde.

Sollentuna kommun deltar även i ett vattensamverkansprojekt för att minska föroreningar och förbättra vattenkvaliteten kring Edsviken.

Sollentuna kommuns arbete med vattenvård

Algblomning

Giftiga alger förekommer ibland sommartid. Följ följande råd för att du eller ditt husdjur inte ska drabbas av obehag:

  • Bada inte i vatten som är grönt av alger, då det kan leda till allergiska reaktioner, diarré och kräkningar.
  • Drick aldrig algrikt vatten. Gifterna i alger förstörs inte genom kokning.
  • Låt inte barn bada i vatten eller leka vid stränder med misstänkt algblomning.
  • Hundar och andra husdjur ska inte komma i kontakt med vattnet.
  • Undvik badvatten som du misstänker att det är något fel på.

"Frågor och svar om algblomning", Havs och Vattenmyndigheten