Till navigation Till innehåll (s)

Miljöredovisning 

Miljö- och byggnadsnämnden presenterar miljösituationen i kommunen till kommunfullmäktige och till allmänheten varje år.

Riksdagens miljökvalitetsmål

Sveriges riksdag har bestämt 16 miljökvalitetsmål och delmål till dem. Länsstyrelserna har en övergripande och samordnande roll i miljömålsarbetet som regionala miljömyndigheter. Därför har de bland annat ansvar för att regionalt anpassa alla miljökvalitetsmål utom levande skogar. Det målet har Skogsstyrelsen ansvar för. 

Miljöredovisning för Sollentuna kommun

Sedan 1995 har miljösituationen presenterats i en miljöredovisning. I den årliga miljöredovisningen presenteras de 16 miljömålen i var sitt kapitel. Varje kapitel börjar med det nationella miljömålet. Därefter beskrivs läget i Sollentuna. Sist i varje kapitel presenteras hur de regionala och nationella delmålen uppfylls i kommunen.

Länsstyrelsen ska se till att våra regionala miljömål och de miljömål som riksdagen har beslutat om får genomslag i länet.