Till navigation Till innehåll (s)

Fakta om miljön

Arbetet med miljö och klimat i Sollentuna redovisas med en mängd olika data och nyckeltal. Kommunen gör löpande bokslut och rapporterar hur det går. Gillar du statistik, diagram och tabeller kommer du att hitta vad du söker i kommunens miljöbarometer.

Sollentuna har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Kommunen strävar efter att inte konsumera för mycket av jordens resurser och att bidra till att hålla nere de globala temperaturökningarna. Varje år görs en mängd olika aktiviteter för att leva upp till ambitionerna.

För att veta vilken effekt kommunens aktiviteter för miljö och klimat har, samlas data in. Vi redovisar resultatet för allt från avfall och koldioxid till hur våra sjöar mår. 

All data om miljö och klimat i Sollentuna finns i kommunens Miljöbarometer. Där kan du jämföra resultaten från år till år. Siffrorna uppdateras löpande, för att alltid vara aktuella. Vi visar också hur data hänger ihop med FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030.

I Miljöbarometern kan du också läsa om kommunens olika åtgärder inom miljö- och klimatarbetet.

Miljöbarometern