Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Gula blommor på ett träd med cyklist i bakgrunden

Evenemang och aktiviteter kring miljöarbete 

Det är viktigt för kommunen att vara en bra förebild när det gäller miljöarbete. Genom att kommunicera det arbete som bedrivs kan kommunen öka medvetenhet och påverka beteenden som gynnar miljön, bland såväl invånarna som Sollentunas olika verksamheter.  

Kommunen deltar i nationella kampanjer, bl.a. trafikantveckan - en upplysningskampanj för miljövänliga transporter som går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Vi deltar även i Earth Hour, som uppmuntrar till att dra ned på elanvändningen.

Ett annat exempel är Naturskolan i Sollentuna som funnits sedan 1984. Det är den naturskola som funnits längst i hela Sverige. På ett år får cirka 4000 elever och 300 lärare möta och lära känna miljöfrågor och natur via Naturskolan.
Sollentuna kommun är medlemmar i Klimatkommunerna som är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete.

I kommunens miljöredovisning kan man läsa om läget i Sollentuna i förhållande till de 16 nationella miljömål som riksdagen satt upp.

I kommunens Miljöbarometer kan man ta del av kommunens arbete med miljöfrågor.

Sollentuna kommuns Miljöbarometer

Elevprojektet Vårt Sollentuna 2040

Klimatkommunerna

WWF- Earth Hour