Till navigation Till innehåll (s)
Gula blommor på ett träd med cyklist i bakgrunden

Evenemang och aktiviteter kring miljöarbete

Det är viktigt för kommunen att vara en bra förebild när det gäller miljöarbete. Genom att vi berättar om det arbete vi gör hoppas vi att vi även kan öka medvetenheten och påverka andra.

Kommunen deltar i nationella kampanjer, bl.a. Europeiska mobilitetsveckan - en upplysningskampanj för miljövänliga transporter som går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Vi deltar även i WWFs Earth Hour, som bland annat uppmuntrar till att dra ned på elanvändningen och Håll Sverige Rents Skräpplockardagar

Ett annat exempel är Naturskolan i Sollentuna som funnits sedan 1984. Det är den naturskola som funnits längst i hela Sverige. På ett år får cirka 4000 elever och 300 lärare möta och lära känna miljöfrågor och natur via Naturskolan.

Sollentuna kommun är medlemmar i Klimatkommunerna som är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete.

I kommunens Miljöbarometer kan man ta del av kommunens arbete med miljöfrågor.

Sollentuna kommuns Miljöbarometer

Elevprojektet Vårt Sollentuna 2040

Klimatkommunerna

WWF- Earth Hour