Till navigation Till innehåll (s)

Vattentjänstplan

Sollentuna kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Lagändringar trädde i kraft 2023-01-01 som anger att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan innehållande kommunens långsiktiga planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna vattentjänster ska tillgodoses (6§ a-d).

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av bl.a. skyfall.

Lämna synpunkter senast 5 juni

Samråd pågår från den 3 maj till den 5 juni 2023. Därefter kommer planförslaget att revideras för att sedan skickas ut för granskningsgodkännande. Ett slutligt förslag till Vattentjänstplan kommer därefter att antas av Sollentunas kommunfullmäktige.

Synpunkter på förslaget till Vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 5 juni 2023 till:

registrator.sba@sollentuna.se 
Ange ärende ”Vattentjänstplan2023”

Brev:

Sollentuna kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen (dnr 2022/00474 KS)
191 86 Sollentuna