Till navigation Till innehåll (s)

Minska matsvinnet

Matsvinn är ett aktuellt ämne idag och allt fler uppmärksammar problemet med de stora mängderna mat som slängs i onödan. Genom enkla åtgärder kan matsvinnet minskas och både miljön och ekonomin kan vinna på det.

Sollentuna kommun arbetar idag för att minska mängden matavfall och matsvinn och har även satt upp mål för detta arbete.

Matavfall och matsvinn

Begreppen matavfall och matsvinn kan lätt skapa förvirring. Matavfall är det avfall som är oundvikligt, det vill säga äggskal och kaffesump med mera. Matsvinn däremot är den mat som slängs i onödan och hade kunnat ätas om det hade behandlats på rätt sätt.

Vinn med minskat svinn

Ungefär var femte matkasse vi handlar hem slängs i soporna. Genom att minska matsvinnet kan vi uppnå miljömässiga, ekonomiska och hälsomässiga vinster för både naturen och samhället. T.ex. kan koldioxidutsläppen minska genom minskade transporter. Minskat matsvinn gör också att mindre mat behöver inhandlas vilket ger mindre kostnader på mat. Det går också att spara pengar vid avfallshanteringen då det kostar mer pengar att lämna in större mängder avfall. Vinster kan även göras ur ett hälsomässigt perspektiv. Inom skolan kan exempelvis elevernas hälsa och prestationer gynnas då pengar sparas så att mat av bättre kvalitet kan lagas istället. I och med att skolköken serverar mat av bättre kvalitet äter eleverna bättre, får i sig näringsämnen och orkar med dagarna bättre.

Vad gör vi idag?

I den kommunala avfallsplanen finns det ett delmål att vi ska minska mängden matsvinn. För att lyckas nå målet arbetar Sollentuna kommun och Sollentuna Energi tillsammans med att informera och engagera personalen inom skolorna. För att lyckas minska matsvinnet behöver alla vara delaktiga och bidra med sina erfarenheter och kunskaper.

Det här kan du göra för att minska matsvinnet

  • Planera dina inköp och skriv en inköpslista för att inte handla mer än nödvändigt.
  • Försök beräkna hur mycket mat som kan gå åt och laga inte mer än ni behöver.
  • Gör matlådor av överbliven mat och kyl ner direkt.
  • Undvik impulsköp, t ex ’’tag 3 betala för 2’’.
  • Tänk på att den mesta maten går att frysa in.
  • Bäst före-datum är satt med marginal – titta, smaka och lukta på maten istället.
  • Se över temperaturen i kylen, mat håller längre i lägre temperatur.
  • Ge bort överbliven mat om du ska åka bort.