Till navigation Till innehåll (s)

Så här arbetar kommunen med miljö- och klimatfrågor

Det finns flera dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta med miljö- och klimatfrågor. Miljöpolicy, Klimatpolicy och Policy för Agenda 2030 visar hur kommunen ska arbeta med både sociala och miljömässiga frågor. Alla tre dokumenten är beslutade i kommunfullmäktige.

Klimatpolicyn beskriver vilka strategier kommunen ska ha för att bidra till att den globala temperaturen stiger med maximalt 1,5 grader.

Miljöpolicyn visar hur kommunen ska arbeta för att inte tära på jordens resurser och hur man ska samarbeta med invånare och näringsliv för en hållbar miljö.  

Policy för FNs mål om hållbar utveckling Agenda 2030 beskriver hur Sollentuna kommun ska arbeta med de 17 hållbarhetsmål som FNs medlemsstater har formulerat.

Förutom miljö- och klimatpolicy och policy för Agenda 2030 finns det flera styrdokument som har betydelse för miljö- och klimatarbetet. Det viktigaste i de olika styrdokumenten sammanfattas i Plan för Miljö- och klimatarbetet 2021 - 2030.

Några exempel på hur vi jobbar med miljöfrågor 

  • Sollentuna kommun har tillsammans med SEOM Sollentuna Energi AB byggt tre vindkraftverk i Dalarna, som täcker ca 65 % av elbehovet i kommunens verksamheter. Vindkraftverken är döpta till Sol, Vind och Vatten.
  • Anställda i kommunhuset har tillgång till cyklar för tjänsteärenden och kommunens bilar byts efter hand ut till elbilar.
  • Varje gång kommunen ska göra en upphandling ställer vi miljökrav anpassade till just den produkten eller tjänsten.  
  • För att förbättra luftkvalitet, minska buller och minska klimatpåverkan behöver vi minska bilåkandet. Därför satsar kommunen på cykelbanor och trygga cykelställ. Kommunen samarbetar också med Region Stockholm för att få en bra kollektivtrafik.
  • Natur & Miljöboken används som läromedel i årskurserna 4, 5 och 6. Det är ett faktagranskat, inspirerande och aktuellt läromedel i natur- och miljökunskap som eleverna sedan får ta med sig hem.
  • Alla förskolor har inspekterats för att rensas från produkter med oönskade kemikalier.

  • I skolor och förskolor engagerar vi barnen i miljön genom roliga aktiviteter. Ett exempel är att vi varje år deltar i Håll Sverige Rents nationella skräpplockardagar där ca 11 000 barn brukar delta varje år.

  • Vi förvandlar ditt matavfall till biogas och gödsel och har en lägre taxa på sophämtningen när du sopsorterar.
  • Kommunens energi- och klimatrådgivning hjälper dig att göra hemmet mer energisnålt.Vi värnar våra grönområden och har fyra tillgänglighetsanpassade naturreservat så att alla invånare kan komma ut i naturen.

Miljöpolicy för Sollentuna kommun

Klimatpolicy

Policy för FNs Agenda 2030 i Sollentuna kommun

Plan för miljö- och klimatarbetet 2021-2030