Till navigation Till innehåll (s)

Buller och ljud

Sollentuna är en bullerutsatt kommun och de främsta störningskällorna kommer från vägar, tåg och flyg. Kommunen arbetar för att minska bullret i kommunen.

Genom aktiv stadsplanering och bullerskyddsåtgärder arbetar vi för att minska bullret redan vid planeringen av nya bostäder och vägar i kommunen. Det kan handla om bullerskydd i fasader, plank eller bullervallar eller sänkta hastigheter och tystare vägbeläggningar.

Sollentuna har arbetat fram ett åtgärdsprogram som beskriver bullerutbredningen i kommunen och vilka åtgärder kommunen arbetar med för att minska bullret. Ambitionen är att uppnå hälsosamma boende- och skolmiljöer samt att utveckla grönområden som ger en möjlighet till lugn och ro i den växande, stadsliknande miljön.

Sollentuna är en integrerad del av stockholmsregionen vilket innebär att bullerfrågan inte är en enskild angelägenhet för kommunen, utan behöver lösas tillsammans med de aktörer som driver väg- och tågtrafiken genom kommunen.

Buller och ljudmiljö